โรงเรียนกวดวิชาลำพูน
โรงเรียนศิริปัญญาลำพูน กวดวิชาลำพูน
   
  น้องก้อง (คะแนนสอบเต็ม200 Sup.A)
     
   
  น้องบิว (คะแนนสอบเต็ม 200คะแนน Level.5)
     
   
  น้องหน่อน(คะแนนสอบเต็ม200คะแนน Level.5)
     
   
  น้องน้ำผึ้ง(คะแนนสอบเต็ม200คะแนน Level.5)
     
   
  น้องพอเพียง(คะแนนสอบเต็ม200คะแนน Sup.A)