โรงเรียนกวดวิชาลำพูน
โรงเรียนศิริปัญญาลำพูน กวดวิชาลำพูน
รับสมัคร ครูสอนภาษาอังกฤษ ด่วน!!
 

โรงเรียนศิริปัญญา ลำพูน..ตัองการรับสมัคร ครูสอนภาษาอังกฤษ 
-  อายุ 20-35ปี
-  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ  ปริญญาตรี
-  สามารถฟัง อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
-  มีใจรักงานสอนภาษา มีความมุ่งมั่น เชื่อมั่นในตนเอง เป็นคนตรงต่อเวลา
-  มีภูมิลำเนาที่สามารถเดินทางมาสอนได้สะดวก 

ผู้สนใจ -> โปรดส่งประวัติ(การศึกษา & การทำงาน) มาที่ smart_english_lpn@hotmail.com หรือโทรศัพท์ 053-562272 หรือ 086-183-8349 (ครูแจน) 

           สามารถได้ด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนศิริปัญญาลำพูน (Smart English Lamphun)

   
  <<กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์