วิดีโอการเรียนการสอน โรงเรียนศิริปัญญา ลำพูน
ฝึกการออกเสียงและการฟังน้องเนเน่ by Jame (Jim) Kelly

น้องเนเน่ ฝึกการสนทนา การพูด การออกเสียง สำเนียง และการฟัง โดย ครู Jame (Jim) Kelly