โรงเรียนศิริปัญญา ลำพูน

โรงเรียนศิริปัญญา ลำพูน ( Siripanya Lamphun ) เป็นโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดลำพูนที่อยู่ในความควบคุม ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางโรงเรียนได้มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียน ในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงมีความเป็นเลิศทั้งในด้านการเรียน และสามารถพัฒนาความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจำวันในอนาคตได้จริง โดยเปิดสอน 2 วิชาหลักคือ ภาษาอังกฤษและ..

การเรียนการสอน

ฝึกการออกเสียงน้องเกรซ_By Teacher Jame

ฝึกการออกเสียงน้องเกรซ_By Teacher Jame

วิดีโอทั้งหมด
gallery-thumb

นันทภัค ศรีเงิน (ครูแจน)

รองผู้บริหารโรงเรียน

gallery-thumb

รางวัลครูผู้สอนดีเด่นวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562

รองผู้บริหารโรงเรียน

gallery-thumb

นำเสนอผลงานวิชาการสมาคมครูภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย

รองผู้บริหารโรงเรียน

gallery-thumb

รางวัลครูผู้สอนดีเด่นวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563

รองผู้บริหารโรงเรียน